Dagopvang

De zorgvragen van de kinderen/  volwassenen zijn bepalend voor het zorgaanbod.

Uitgangspunt is dat KIO een plek biedt waar kinderen / jongeren kunnen zijn zoals ze zijn, met hun beperkingen maar vooral ook met al hun mogelijkheden! Er is namelijk veel mogelijk met kinderen/ jongeren, als je maar stimulerende en intensieve begeleiding biedt. En natuurlijk de omgeving aanpast aan datgene wat ze nodig hebben.

Het gaat om het gezamelijk zoeken naar de mogelijkheden van een kind/ jongere om daarmee aan de slag te gaan en om zodoende een ontwikkeling op gang te brengen.

Dagbesteding voor kinderen/ jongvolwassenen met meervoudige beperkingen.

Voor deze specifieke doelgroep bieden wij zorg op de Bieslookstraat door met name verpleegkundigen die veelal HBO geschoold zijn. De complexiteit van deze doelgroep maakt dat wij veel samenwerken met onze AVG (arts verstandelijke gehandicapten) Michiel Vermaak, de kinderrevalidatiearts ( Revant) en de kinderartsen. Tevens werken de kinderfysiotherapeuten Ellen Knaap en Marije Vendrig bij ons op de locaties om de kinderen te behandelen en medewerkers te adviseren in de omgang met de kinderen op fysiek niveau. Logopedie wordt geboden door Revant bij ons op de locaties.

Wij hebben in de loop der jaren ervaring opgedaan met diverse syndromen en beperkingen. De kinderen zijn bij ons welkom vanaf 0 jaar !