Tarievenlijst

Tarievenlijst Stichting KIO 2019
PGB
  eenheid
Begeleiding  individueel uur € 39,50
Persoonlijke verzorging uur € 35,40
Verpleging uur € 46,75
Huishoudelijke zorg uur € 26,00
Dagactiviteit begeleiding dagdeel € 57,00
vervoer 1 dag € 7,80
vervoer 2 dag € 15,60
Vervoer 3 dag € 23,40
logeeropvang van 16.00u tot 9.00u  nacht € 166,00
logeeropvang van vrij 16u tot zat 16 uur € 280,00
logeeropvang van zat 16u tot zon 16 uur € 280,00
logeeropvang van vrij 16u tot zon 16 uur € 499,00