Tarievenlijst

Tarievenlijst Stichting KIO 2017
PGB
  eenheid
Begeleiding  individueel uur € 38,00
Persoonlijke verzorging uur € 34,00
Verpleging uur € 45,00
Huishoudelijke zorg uur € 25,00
Dagactiviteit begeleiding dagdeel € 55,00
vervoer 1 dag € 7,50
vervoer 2 dag € 15,00
Vervoer 3 dag € 22,50
logeeropvang van 16.00u tot 9.00u  nacht € 160,00
logeeropvang van vrij 16u tot zat 16 uur € 270,00
logeeropvang van zat 16u tot zon 16 uur € 270,00
logeeropvang van vrij 16u tot zon 16 uur € 480,00