Kinderen

Kinderen in ontwikkeling krijgen of houden is waar wij ons als KIO op richten!

Onze kinderdagcentra zijn opgezet voor kinderen en jongerenvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand als gevolg van een verstandelijke of meervoudige beperking. Bij KIO wordt er ontwikkelingsgericht met de kinderen gewerkt in samenwerking met ouders en deskundigen. Bij KIO  bestaan de deskundigen uit een orthopedagoog, casemanager, kinderfysiotherapeut, logopediste, enz. Onze arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)  bezoekt elke 6 weken KIO zodat ook de medische vraagstukken extra aandacht krijgen.

Activiteiten in groepsvorm die wij als KIO aanbieden zijn:

 • dagbesteding / dagbehandeling van maandag tot en met zaterdag op de dagbestedingslocaties aan het Van der Biltplein in Heinkenszand en in Lewedorp op de basisschool.
 • bewegen is voor alle kinderen belangrijk, daarom zorgen onze bewegingsagogen voor het kunnen sporten,  zwemmen, fietsen, wandelen  voor alle kinderen.
 • logopedie in samenwerking met zorginstelling Zuidwester.
 • fysiotherapie vanuit praktijk Ellen Knaap.
 • het aanleren van schoolse vaardigheden, dit kan in samenwerking met het speciaal onderwijs.

Activiteiten in groepsvorm die wij als KIO bieden aan kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken zijn:

 • naschoolse opvang op maandag /dinsdag/ woensdag / donderdag/ vrijdag ( incl. eten en vervoer van en naar school/huis)
 • sporten in de sporthal op dinsdagen en donderdagen na schooltijd en woensdagmiddag in de judozaal
 • vakantieopvang op locaties bij KIO
 • zaterdagopvang wekelijks of tweewekelijks in kleine groepen op diverse locaties.
 • werken in de natuur op de nieuwe locatie Molen de Blazekop
 • webwinkel kinderkleding 2e kans onderhouden
 • binnenkort starten wij bak werkzaamheden met een banketbakker in Nisse. Tevens zal daar een horeca gelegenheid openen waar we ook ambachtelijk ijs gaan verkopen.

Begeleiding / persoonlijke verzorging / verpleging  individueel:

 • dit is mogelijk in de thuissituatie, mits wij dit ook organisatorisch kunnen realiseren op de gevraagde tijden.